İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü ihtiyacını karşılama, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda;

  • Şirketimizin hedef ve stratejiler doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek.
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete bağlılıklarını göz önünde bulundurmak.
  • Çalışanlarımız için hassas ve net bir yönetim yolu izlemek.
  • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek.
insan kaynakları